Szolgáltatásaink

 • Szakmai, szakértői támogatás energetikai területeken
 • Mérnöki háttértámogatással rendelkező berendezés gyártók tanácsadói képviselete
 • Szakértői hálózat fenntartása, bevonása az adott projekt szükségletei szerint
 • Műszaki fejlesztési javaslatok összeállítása, részletes kidolgozása
 • Energetikai audit elkészítése, fenntarthatósági célok megfogalmazása a meglévő technológia korszerűsítésére, üzemeltetési költségek csökkentésére
 • Meglévő CH portfólió felülvizsgálata, értékelése
 • Geológus mérnöki tevékenység
 • Rezervoármérnöki tevékenység
 • Petrofizikai értelmezés
 • Bányamérési tevékenység
 • Geotermikus energia földtani szakértés
 • Piackutatás az energetikai területet érintően, elsősorban az olaj- és gáziparhoz köthetően
 • Gépész technológiai műszaki ellenőrzés (pl. kútkörzet, vezetéképítés, gyűjtőállomás kialakítása
 • Felelős műszaki vezetői képesítés (épületgépészet, bányászati és geotermikus létesítmények, távvezetékek)
 • Projekt megvalósítás (kiviteli terveztetés, engedélyeztetés, beszerzés, megvalósítás)
 • Komplex projektmenedzsment
 • Felszíni technológiai modellezés (HYSYS)
 • Kockázatértékelés (JHA, HAZID, FMEA, HAZOP)
 • Műszaki tartalom meghatározása, létesítményjegyzék összeállítása
 • Beruházási költség meghatározása
 • Üzemeltetési költségek meghatározása
 • Műszaki dokumentáció összeállítása
 • Műszaki adatlapok összeállítása pályáztatáshoz
 • Műszaki ajánlatok kiértékelése
 • Megvalósíthatósági ütemtervezés
 • Befektetési javaslatok kidolgozása
 • Megvalósíthatósági és egyéb tanulmányok összeállítása
 • Döntéselőkészítő anyag összeállítása
 • Pénzügyi befektetők bevonása
 • Lobbi tevékenység az érintett területeken
 • Szakértői támogatás energetikai területeket érintő pályázatírásban, gyakorlott pályázatíró vállalkozás bevonásával
 • Tevékenységünket elsősorban Magyarországon végezzük, de Horvátország és Szerbia területén is számíthat ránk a kiterjedt kapcsolatrendszerünknek köszönhetően.
 • és tevékenységeinkkel folyamatosan bővülünk!